The opening of Lviv Regional Centre for Transplantation of Hematopoietic Stem Cells

On October 15,  2016  at 11 am, the Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine hosted the opening of Lviv Regional Centre for Transplantation of Hematopoietic Stem Cells at 45 Chuprynka Str., Lviv.

  This project was made possible owing to the initiative started by Lviv medical professionals and supported by Rotary Club Lviv. The project aims at setting up Lviv regional centre for hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), which will start with carrying out auto-HSCT and later on will launch allo-HSCT in blood cancer patients in Western Ukraine.

  To implement this project, a joint grant involving the Rotary Club Lviv, Rotary Club Lviv-Ratusha, Rotary Club Weinheim (Germany), Rotary Club Sydney-Holroyd (Australia) supported by the world Rotary Foundation was launched. There were also substantial financial contributions made by individual Rotarians.

  The total value of the first stage of the project amounted to about 50,000 USD. The major funds were provided by the German Rotarians and were used for equipping the centre with low-temperature fridges for storing cell material, functional hospital beds and patient monitors. An oxygen concentrator, a medical ventilator unit, a portable air purifier for removing dust, bacteria and viruses sized up to 0.3 micron and a laminar flow unit for stem cells separation were also purchased.

  Ukraine’s total approximate annual demand for high-dose chemotherapy with further auto-transplantation of hematopoietic stem cells of the marrow or peripheral blood is 800-1200 surgeries for cases of multiple myeloma, malignant lymphoma and leukaemia.

  About 400-600 allo-transplantations of hematopoietic stem cells in patients with leukaemia, anaemia and myelodysplastic syndrome are needed every year.

  Annually, near 80-100 autologous and 40-50 allogeneic HSCT surgeries are performed in Ukraine, and this is done in the only three transplantation centres functioning – one adults’ centre and two children’s ones. Two of these centres have performed allogeneic HSCT. Therefore, most patients, especially haematological ones, who need HSCT cannot receive the necessary care in Ukraine and seek treatment abroad. By comparison, the price of one autologous HSCT procedure in a foreign clinic ranges from 50,000 to 100,000 EUR, while in Ukraine it is 3-5 times lower and amounts to 450,000-500,000 UAH (20,000 EUR). An allogeneic HSCT abroad costs 180,000-250,000 EUR, whereas in Ukraine its price is 1,200-1,500 thousand UAH (40,000-60,000 EUR).


15 жовтня 2016 року у Львові на базі Інституту патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України  відбулося відкриття Львівського регіонального центру трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин. (вул. Генерала Чупринки, 45).

  Цей проект став можливим завдяки ініціативі групи львівських медиків, яка була підтримана Ротарі клубом «Львів». Мета проекту- створення Львівського регіонального центру трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин (ЦТСГК), який забезпечить виконання авто-, а з часом ало-ТСГК для хворих на злоякісні хвороби крові, що проживають у  західному регіоні України.

Для втілення проекту був реалізований спільний грант Ротарі Клубів «Львів», «Львів-Ратуша», «Вайнхайм» (Німеччина), «Сідней-Холрой» (Австралія), та підтриманий світовою Фундацією Ротарі. Також були значні фінансові внески окремих ротарійців.

Загальна вартість першого етапу проекту – близько 50 тис. дол. США. Основну суму коштів внесли ротарійці Німеччини. За ці кошти Центр оснащено низькотемпературними холодильниками для зберігання клітинного матеріалу, функціональними ліжками, моніторами пацієнта. Також було придбано кисневий концентратор, установку для штучної вентиляції легень, пересувний очищувач повітря від пилу, бактерій та вірусів до 0,3 мікрона та ламінарна шафа для сепарації стовбурових клітин та ін.

Загалом по  Україні щорічна орієнтовна потреба у проведенні високодозової хіміотерапії з наступною автотрансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин (кісткового мозку або периферичної крові) становить щонайменше 800-1200 операцій при множинній мієломі, злоякісних лімфомах та лейкеміях.

Алотрансплантацій стовбурових гемопоетичних клітин у хворих на лейкемію, апластичну анемію та мієлодиспластичний синдром необхідно було б проводити протягом року близько 400 – 600.

В Україні виконується в середньому  близько 80-100 автологічних та до 40-50 алогенних ТСГК на рік, причому,  функціонує лише 3 центри трансплантації (1 – для дорослих, 2 – для дітей), два з яких мають досвід виконання алогенної ТСГК.  Таким чином більшість хворих, у першу чергу гематологічних,  що потребують ТСГК, не отримують її в Україні та змушені звертатись за медичною допомогою до закордонних клінік. Для порівняння, вартість однієї процедури автологічної ТСГК за кордоном коливається від 50 до 100 тис. Євро,  в  той час як в Україні ця цифра менша в 3-5 разів: 450 – 500 тис. грн. (близько 20 тис. Євро). Проведення алогенної ТГСК  за кордоном коштує від 180 до 250 тис. Євро, а в Україні –  в середньому 1200-1500 тис. грн. (40-60 тис. Євро).

DSC_0040 DSC_0089 DSC_0146-1 DSC_0163 DSC_0184 DSC_1213 (1) DSC_1224 DSC_1227 DSC_1290